Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Besplatno otvaranje firme i registracija u APR-u za sve buduće klijente!

Preuzimanje dokumentacije u Vašem preduzeću ili putem e-maila 

Poslovanje u skladu sa važećim knjigovodstvenim propisima u Srbiji.

ZAJEDNO DO USPEHA!

SAVREMENI KURS RAČUNOVODSTVA

Kurs računovodstva CENEP d.o.o. Centar ekonomskih profesija Beograd

 

Ukoliko tražite posao u oblasti računovodstva ili pak želite da unapredite postojeće znanje i savladate sve prepreke sa kojima se suočavate u ovoj oblasti, kurs računovodstva Cenep je pravo rešenje za Vas. Naša obuka koja je namenjena kako privrednim subjektima, tako i fizičkim licima, usklađena je sa propisima koji regulišu oblast računovodstva.

 

Kurs računovodstva Cenep obuhvata obuku za vođenje poslovnih knjiga, pri čemu će se polaznicima prezentovati primeri za knjiženje po klasama od 0 do klase 9, uključujući i primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, sa osvrtom na zahteve standarda i zakonsku regulativu.

 

Program kursa obuhvata sledeće teme:

 

l  Primeri knjiženja od klase 0 do klase 8

l  Zakonska regulativa sa posebnim osvrtom na poreski sistem Republike Srbije (primeri obračuna poreza za razne vrste Ugovora sa fizičkim licima)

l  Knjiženje proizvodnje sa primerima sa obračunom cene koštanja

l  Konsolidovani finansijski izveštaji 

l  Otvaranje poslovnih knjiga, knjiženje poslovnih promena, zatvaranje poslovnih knjiga, izrada Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit

l  Robno knjigovodstvo

 

Obuku koja predstavlja kombinaciju teoretskog i praktičnog rada vodi predavač Mirjana Vujošević Đukić, Ovlašćeni revizor, Master Ekonomskih nauka i Ovlašćeni računovođa. Mesto održavanje kursa je Ustanička 189/III u Beogradu, a postoji i mogućnost IN HOUSE obuke za sve one koji žele da sami organizuju sopstveno vreme, bez obaveze da dolaze u prostorije našeg centra.

 

Tokom nastave praktikuje se stalna interakcija sa učesnicima kursa kojima je obezbeđen i kompletan materijal u elektronskoj formi (CD ili USB). Nakon odslušanih predavanja, sledi polaganje završnog ispita za sve polaznike kursa. Posle položenog ispita, dodeljuje se Uverenje o završenom kursu i uspešno položenom ispitu. Po uspešnom završetku obuke, bićete osposobljeni za samostalno obavljanje poslova u računovodstvu.

 

Trajanje kursa može biti jednodnevno, sedmodnevno i dvomesečno.

 

A. Jednodnevno, u trajanju od 6 sati, sa mogućnošću izbora jedne od sledećih tema:

l  Izrada završnog računa (sastavljanje bilansa stanja, bilansa uspeha, poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit na praktičnim primerima);

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja s primerima za knjiženje od klase 0 do klase 8;

l  Obračun proizvodnje u klasi 9 sa primerima obračuna cene koštanja;

l  Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja, sa primenom standarda i praktičnim primerom izrade konsolidovanog izveštaja;

l  Transferne cene i izrada Izveštaja o transfernim cenama;

l  Poreski sistem Srbije (Zakoni, njihova primena i praktični primeri obračuna i knjiženja)

 

B. Sedmodnevno, u trajanju od 3 sata dnevno sa sledećim temama:

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja klase 0 (knjiženje i primeri)

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja klase 1 (knjiženje i primeri)

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja klase 2 (knjiženje i primeri)

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja klase 3 (knjiženje i primeri)

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja klase 4 (knjiženje i primeri)

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja klase 5 (knjiženje i primeri)

l  Praktična primena Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja klase 6 (knjiženje i primeri)

 

C. Kurs u trajanju od dva meseca obuhvata sve navedene teme pod A i pod B.

 

Kurs računovodstva Cenep d.o.o. Centar ekonomskih profesija Beograd, Ustanička 189/3-1, Beograd